impressum

Puni naziv

COART društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor, građenje i trgovinu

Skraćeni naziv

Coart d.o.o.

Sjedište

Vijećnička 2b, 48000 Koprivnica

Upis u sudski registar

Trgovački sud u Bjelovaru
MBS. 010031590
OIB. 68984469071

Temeljni kapital

Temeljni kapital 220.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Direktor

Direktor Mirko Patrčević

IBAN

ZABA HR44 23600001101943731

kontakt